Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Bán Hàng Online

Hoàng Thị Ly

Cập nhật: 19/09/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu

Nhân Viên Bán Hàng

Trần Thị Hồng Nhung

Cập nhật: 18/08/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu

Nhân Viên Bán Thời Gian

Lương Tri Lâm

Cập nhật: 29/07/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu

Nhân Viên Bán Hàng

Lò Văn Chăn

Cập nhật: 15/07/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu

Nhân Viên Bán Hàng

Tao Thị Hu Hà

Cập nhật: 13/07/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Hạng A Vừ

Cập nhật: 04/07/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hà Nội, Điện Biên, ...

Nhân Viên Bán Hàng

Lò Thị Hặc

Cập nhật: 29/06/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu

Nhân Viên Bán Hàng

Thăm Vu

Cập nhật: 29/05/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu

Nhân Viên Bán Hàng

Lý A Xuân

Cập nhật: 27/05/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu

Nhân Viên Bán Hàng

Mè Văn Hoan

Cập nhật: 16/05/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu

Nhân Viên Bán Hàng

Lê Trọng Tấn

Cập nhật: 08/05/2019

Kinh nghiệm: 10 năm

Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh

Lù Văn Hải

Cập nhật: 17/04/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu

Nhân Viên Bán Hàng

Phan Minh

Cập nhật: 19/03/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu

Nhân Viên Bán Xăng

Hoàng Văn Đoàn

Cập nhật: 12/03/2019

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh

Hoàng Văn Khoa

Cập nhật: 11/12/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu, Lào Cai, ...

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Trần Văn Lệ

Cập nhật: 03/12/2018

Kinh nghiệm: 10 năm

Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng

Hà Văn Thu

Cập nhật: 26/11/2018

Kinh nghiệm: 5 năm

Điện Biên, Lai Châu, ...

Nhân Viên Giao Hàng/ Bán Hàng

Đỗ Ngọc Hải

Cập nhật: 19/11/2018

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Lai Châu

Kinh nghiệm: 2 năm

Lai Châu

Tài Chính Ngân Hàng

Nguyễn Tiến Dũng

Cập nhật: 31/10/2018

Kinh nghiệm: 2 năm

Lai Châu

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển