Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Bán Hàng

Phạm Thị Vân Hà

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Bán Hàng

Lê Tường Vĩ

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Hoàng Thanh Lam

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kinh Doanh/marketing

Quách Minh Ngọc

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh, Cần Thơ, ...

Nhân Viên Bán Hàng

Trương Thị Trúc Đào

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Nguyễn Châu Tú Khanh

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng

Phạm Thanh Giang

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Lê Thị Thanh Thủy

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: 4 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Lê Nhật Uyên

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trưởng 

Nguyễn Công Mạnh

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh, Đắc Lắc, ...

Cộng Tác Viên Bán Hàng

Nguyễn Hoàng Anh Thư

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Thời Gian

Nguyễn Phối Thanh Văn

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Ngọc Lan Đình

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhận Viên Bán Hàng

Đỗ Anh Tuấn

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Bán Hàng

Nguyễn Kiến Trình

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Minh Thư

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Hồ Ngọc Thy

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng

Đào Thanh Hương

Cập nhật: 10/08

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

Ứng viên

Việc làm

Nhà tuyển dụng

Lượt ứng tuyển