Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông

Nguyễn Minh Tuấn

Cập nhật: 08/07

Kinh nghiệm: 4 năm

Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...

Nhân Viên Kĩ Thuật

Nguyễn Xuân Duy

Cập nhật: 08/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Điện Tử Viễn Thông

Đỗ Minh Phúc

Cập nhật: 08/07

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

Quản Lý Kinh Doanh

Đinh Huy Hoàng

Cập nhật: 07/07

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Phan Văn Dương

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội

Trưởng Phòng 

Nguyễn Anh Tuấn

Cập nhật: 06/07

Kinh nghiệm: 13 năm

Hà Nội

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội, Hòa Bình

Nhân Viên IT

Nguyễn Thành Trung

Cập nhật: 05/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông

Nguyễn Ngọc Long

Cập nhật: 05/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Kỹ Sư Tự Động Hoá

Dương Báo Tiệp

Cập nhật: 05/07

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Kỹ Sư Điện Tử Truyền Thông

Hoàng Quỳnh Trang

Cập nhật: 04/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông

Nguyễn Văn Vương

Cập nhật: 03/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Điện Tử

Phan Văn Dương

Cập nhật: 03/07

Kinh nghiệm: 7 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông

Đàm Văn Dương

Cập nhật: 03/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Đỗ Tràng Tuấn

Cập nhật: 03/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội, Hưng Yên

Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông

Nguyễn Đình Minh

Cập nhật: 03/07

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông

Trần Văn Sỹ

Cập nhật: 03/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử

Nguyễn Hoàng Thịnh

Cập nhật: 03/07

Kinh nghiệm: 6 năm

Hà Nội, Bắc Ninh, ...

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông

Nguyễn Văn Duẩn

Cập nhật: 02/07

Kinh nghiệm: 7 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Lã Xuân Quý

Cập nhật: 02/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

Ứng viên

Việc làm

Nhà tuyển dụng

Lượt ứng tuyển