Thỏa thuận sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện trong Điều Khoản Sử Dụng này trước khi đăng ký, truy cập và sử dụng Dịch Vụ trên Website mywork.com.vn của Công Ty Cổ Phần My Work. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi ,  bạn đã chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng này  và  đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website mywork.com.vn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: hotro@mywork.com.vn  để biết thêm chi tiết.

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 1. Thỏa thuận này áp dụng đối với tất cả các cá nhân ,  tổ chức truy cập và/hoặc sử dụng đối với trang mạng với tên miền là mywork.com.vn ; các dịch vụ, các trang mạng phát sinh từ tên miền này; các trang mạng và ứng dụng thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần My Work.
 2. Thỏa thuận này áp dụng đối với tất cả các hành vi phát sinh từ việc sử dụng, truy cập, tìm kiếm, chia sẻ , cung cấp, v.v… các nội dung, các sản phẩm, các thông tin, các tài nguyên phát sinh từ trang mạng với tên miền là mywork.com.vn ; các dịch vụ, các trang mạng phát sinh từ tên miền này; các trang mạng và ứng dụng thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần My Work.

ĐIỀU 2. ĐỊNH NGHĨA

 1. Trong Điều Khoản Sử Dụng này và các văn bản được đính kèm, các thuật ngữ được diễn đạt theo cách hiểu sau đây (trừ trường hợp có quy định khác):
  • Điều Khoản Sử Dụng  hoặc Điều Khoản Sử Dụng Này  có nghĩa là toàn bộ nội dung của văn bản này và các văn bản đính kèm của nó.
  • Mywork  hoặc Chúng Tôi  có nghĩa là Công ty Cổ phần My Work có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số   0104 1 57213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày   09/09/2009 và thay đổi theo từng thời điểm .
  • Website là tên gọi chung của tất cả các đối tượng sau: trang mạng có tên miền mywork.com.vn ; các dịch vụ, các trang mạng phát sinh từ tên miền này; và các trang mạng và ứng dụng chạy trên các nền tảng khác thuộc sở hữu của Mywork.
  • Người Dùng  là bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ với bất kỳ mục đích nào.
  • Nội Dung Người Dùng  là toàn bộ tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc thể hiện bởi Người dùng trên Website hoặc Người dùng thông qua Mywork để thể hiện lên Website.
  • Dịch Vụ  là tất cả các sản phẩm mà Mywork cung cấp trong phạm vi kinh doanh của Mywork bằng hình thức cung cấp trực tiếp đến người tiêu dùng hoặc cung cấp gián tiếp qua Website.
  • Tài Khoản Người Dùng là một bộ bao gồm 01 (một) Tên đăng nhập ứng với 01 (một) mật khẩu mà Người Dùng  dùng để đăng nhập vào Website nhằm sử dụng Website và sử dụng Dịch Vụ.

ĐIỀU 3. XÁC THỰC THÔNG TIN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Để sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý thực hiện đầy đủ các bước v à quy định  mà Mywork yêu cầu khi đăng ký Tài Khoản Người Dùng và/hoặc sử dụng Dịch Vụ , bao gồm nhưng không giới hạn việc nhập thông tin theo yêu cầu của Mywork và việc Mywork xác thực thông tin  đăng ký,...

ĐIỀU 4. TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU

 1. Để sử dụng Dịch Vụ trên Website, Người dùng phải đăng ký tài khoản, khởi tạo mật khẩu và xác thực số điện thoại của Người Dùng. Người D ùng có nghĩa vụ lưu trữ và bảo mật đối với Tài Khoản Người Dùng.
 2. Trong trường hợp Mywork có lý do kết luận rằng Nội Dung  Người Dùng được đăng tải bởi Tài Khoản Người Dùng không đúng sự thật, không tuân thủ đúng các điều khoản sử dụng của Website và/hoặc các thỏa thuận của Điều Khoản Sử Dụng này, Chúng tôi có quyền yêu cầu Người Dùng thay đổi mật khẩu hoặc Chúng Tôi có quyền tạm dừng tài khoản của Người Dùng đến khi giải quyết và khắc phục xong các vi phạm vừa nêu.
 3. Trường hợp Người Dùng mất Mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng các điều khoản sử dụng của Website, và hoặc sử dụng không đúng các thỏa thuận của Điều Khoản Sử Dụng Này mà gây ra thiệt hại thì   Người Dùng tự chịu  trách nhiệm với  toàn bộ những thiệt hại xảy ra cho bên bị thiệt hại. Mywork không có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại này .
 4. Người Dùng lưu ý rằng , Mywork  chỉ  bảo mật đối với  Tài Khoản Người Dùng cùng với mật khẩu tương ứng và Nội Dung Người Dùng.

ĐIỀU 5. THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN

 1. Khi Người Dùng sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Người Dùng bắt đầu tạo Tài Khoản Người Dùng và không xét đến việc Người Dùng có tạo Tài Khoản Người Dùng thành công hay không, Người Dùng thừa nhận rằng chúng tôi có quyền thu thập và sử dụng các thông tin sau để phục vụ việc cung cấp Dịch Vụ:
  • Thông tin cá nhân  (đối với Người Dùng là người lao động đi tìm việc) : bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin Người Dùng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình tạo Tài Khoản Người Dùng như tên, số điện thoại, địa chỉ email…;
  • Thông tin thương nhân  ( đối với Người Dùng là người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng ): bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về tên chủ thể kinh doanh, mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ  trụ sở, địa chỉ  email, số điện thoại, …;
  • Thông tin chung: như các thông tin về kinh nghiệm làm việc, định hướng nghề nghiệp, mục tiêu công việc; trình độ học vấn; năng lực làm việc; vị trí tuyển dụng; thời gian tuyển dụng; mô tả công việc; mức lương và các Nội Dung Người Dùng khác do Người Dùng tự nguyện tải lên Website.
 2. Người Dùng thừa nhận và đồng ý về việc tự chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào do Người Dùng đăng tải, cung cấp cho Website và/hoặc Mywork.
 3. Người D ùng cam kết rằng toàn bộ các Nội Dung Người Dùng do Người Dùng tự cung cấp hoặc cung cấp theo yêu cầu của Mywork đều không chứa các nội dung sau:
  • Nội dung bạo lực, bao gồm nhưng không giới hạn: xúi giục bạo lực, ủng hộ bạo lực, tham gia bạo lực, tổ chức bạo lực, …;
  • Nội dung gây mất an toàn cho con người, bao gồm nhưng không giới hạn: tự tử, xúi giục tự tử, tự gây thương tích, xúi giục gây thương tích, bóc lột tình dục, xâm hại tình dục, lạm dụng tình dục, bóc lột thể chất, quấy rối tinh thần, vi phạm quyền riêng tư , … ;
  • Nội dung gây phản cảm cho con người, bao gồm nhưng không giới hạn: gây thù ghét, phân biệt tiêu cực đối với nhà nước, chính trị, tôn giáo, sắc tộc, giới tính, sở thích, ngoại hình, tình trạng sức khỏe; hình ảnh, phim ảnh k hỏa thân; gạ gẫm tình dục; hành hạ động vật; xỉ nhục, hạ thấp nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức , … ;
  • Nội dung không toàn vẹn, không đúng sự thật, bao gồm nhưng không giới hạn: Thông tin cá nhân , thông tin thương nhân   khác  với nội dung thật của Người Dùng; tin giả; nội dung chứa hành vi gian dối, lừa đảo; nội dung chứa phương tiện bị chỉnh sửa gây sai lệch hoặc gây nhầm lẫn với phương tiện gốc , … ;
  • Nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn: sử dụng các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể khác nhưng chưa được đồng ý; sử dụng những nội dung gây nhầm lẫn với những đối tượng đã được bảo hộ về sở hữu trí tuệ,…;
  • Nội dung gây mất an toàn trên không gian mạng, bao gồm nhưng không giới hạn: nội dung chứa các mã độc, nội dung chứa các tin rác, nội dung chứa các phần mềm gián điệp , .. .
 4. Theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước, Mywork được quyền cung cấp bất kỳ nội dung nào trong Nội Dung Người Dùng để phục vụ các công việc theo chức năng quản lý xã hội của Nhà Nước.
 5. Mywork tuyên bố rằng, Mywork không đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội Dung Người Dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người Dùng cũng như không xác nhận tính chính xác của bất kỳ ý kiến nào được cung cấp, đăng tải bởi Người dùng. Người Dùng thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào Nội Dung Người Dùng được đăng bởi Người Dùng khác là rủi ro của riêng Người Dùng khi tiếp cận. Do đó, Mywork   chỉ cung cấp Dịch Vụ cho các Người Dùng thông qua Website mà không chịu trách nhiệm đối với các gia o dịch phát sinh giữa Người Dùng với nhau .  
 6. Người Dùng đồng ý rằng, trong các trường hợp Mywork thực hiện việc sáp nhập hoặc chia tách doanh nghiệp thì Mywork được quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Mywork theo Điều Khoản Sử Dụng này cho một hoặc một số chủ thể khác để tiếp tục thực hiện Điều Khoản Sử Dụng và cung cấp Dịch Vụ trong phạm vi kinh doanh của (các) chủ thể nhận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ vừa nêu.
 7. Bằng cách sử dụng Website và Dịch Vụ của Mywork, Người Dùng đồng ý rằng Mywork được quyền đồng bộ Nội Dung Người Dùng với cơ sở dữ liệu của Công ty Cổ phần Việc Làm 24 h . Theo đó, Người Dùng thừa nhận rằng Mywork và Công ty Cổ phần Việc Làm 24 h  được quyền sử dụng Nội Dung Người Dùng để cung cấp dịch trong phạm vi kinh doanh của Mywork và Công ty Cổ phần Việc Làm 24 h .
 8. Bằng việc đồng ý với Điều 5.7 bên trên, Người Dùng cũng đồng thời đồng ý rằng Mywork có quyền chuyển số tiền dịch vụ mà Người Dùng đã trả cho Mywork để sử dụng Dịch Vụ nhưng chưa sử dụng hết sang cho Công ty Cổ phần Việc Làm 24 h  để Người Dùng sử dụng (các) dịch vụ tương ứng do Công ty Cổ phần Việc Làm 24 h  cung cấp.

ĐIỀU 6. THỎA THUẬN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Người Dùng cam kết rằng, tất cả các hành vi đăng tải Nội Dung Người Dùng và Nội Dung Người Dùng được đăng tải đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
  • Người Dùng là chủ sở hữu và/hoặc có quyền sử dụng các Nội Dung Người Dùng;
  • Việc Người Dùng đăng tải các Nội Dung Người Dùng trên website không xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu, tên doanh nghiệp và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.
 2. Người Dùng và Mywork thỏa thuận rằng: Tên doanh nghiệp và nhãn hiệu thuộc sở hữu của Mywork là sở hữu riêng của Mywork. Việc Người Dùng sử dụng các tài nguyên tại Website thông qua việc dùng Dịch Vụ phải đảm bảo không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với tên doanh nghiệp và nhãn hiệu thuộc sở hữu của Mywork.

ĐIỀU 7. THỎA THUẬN QUẢNG CÁO

 1. Bằng cách sử dụng Website và các Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý rằng Mywork có quyền gửi thông tin quảng cáo về Dịch Vụ và /hoặc thông tin về Mywork đến Người Dùng.
 2. Các thông tin quảng cáo như nêu ở Điều 7.1 sẽ được Mywork gửi đến Người Dùng bằng việc gửi email, tin nhắn, cuộc gọi, thông báo trên tài khoản Người Dùng.
 3. Thông tin nhận quảng cáo sẽ là email và số điện thoại mà Người Dùng đã cung cấp cho Mywork khi đăng ký Tài Khoản Người Dùng.

ĐIỀU 8. TUYÊN BỐ CHẾ TÀI

 1. Bằng cách sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ, Người Dùng cam kết rằng hoạt động của Người Dùng là tuân thủ đúng với pháp luật của Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Người Dùng sẽ tự chịu mọi chế tài của pháp luật nếu có hành vi vi phạm pháp luật.
 2. Người Dùng đồng ý rằng Mywork có quyền tạm khóa tài khoản và tất cả thông tin của Người Dùng trong các trường hợp sau:
  • Người Dùng thực hiện sai với cam kết nêu tại Điều 3, Điều 5.3, Điều 5.7, Điều 5.8, Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng n ày ;
  • Mywork nhận được thông tin từ Người Dùng khác hoặc cơ quan nhà nước về việc Người Dùng có hành vi bị nghi ngờ là vi phạm pháp luật hình sự và/hoặc pháp luật lao động.

ĐIỀU 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Website và Dịch Vụ của Mywork sẽ được giải quyết theo pháp luật đang có hiệu lực vào ngày xảy ra tranh chấp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 2. Nếu tranh chấp không được giải quyết bằng hình thức thương lượng trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại T òa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.

ĐIỀU 10. HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Người Dùng thỏa thuận rằng, Người Dùng đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này nếu thực hiện 01 (một) trong các nội dung sau:
  • Chọn vào nút  “Đăng Ký” khi Người Dùng đăng ký Tài Khoản Người Dùng;
  • Chọn vào nút “Tôi đồng ý với toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng” trong giao diện thông tin về Điều Khoản Sử Dụng;
  • Đã sở hữu Tài Khoản Người Dùng và Tài Khoản Người Dùng chưa bị xóa; và/hoặc
  • Sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ bằng cách thông qua hoặc không thông qua Tài Khoản Người Dùng;
 2. Người Dùng hoàn toàn tự nguyện đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng, đồng ý chịu trách nhiệm với việc sử dụng Dịch Vụ của Mywork, cả chi phí sử dụng ( nếu có ).
 3. Người dùng đồng ý rằng: Mywork được quyền hủy bỏ, sửa đổi, cập nhật Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần sự đồng ý của Người Dùng. Khi có hủy bỏ, sửa đổi hay cập nhật Điều Khoản Sử Dụng, Mywork có nghĩa vụ thông báo cho Người Dùng.
 4. Trong trường hợp Người Dùng không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng sau khi được sửa đổi hay cập nhật, Mywork từ chối cung cấp Dịch Vụ và/hoặc từ chối cho phép người dùng truy cập cũng như sử dụng các tài nguyên có tại Website.
 5. Trong trường hợp, một hoặc một số điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng trái với các quy định của pháp luật hoặc bị cơ quan có thẩm quyền tuyên vô hiệu thì điều khoản này sẽ bị loại bỏ khỏi Điều Khoản Sử Dụng và việc loại bỏ này không làm ảnh hưởng đến giá trị của toàn bộ các thỏa thuận còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này.