Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Marketing/digital Manager

Hồ Ngọc Vương

Kinh nghiệm: 8 năm

Marketing Manager

Bùi Hoàng Thái

Kinh nghiệm: 5 năm

Digital Marketing Manager

Trần Hoàng Vĩnh

Kinh nghiệm: 3 năm

Digital Marketing Manager

Trần Quốc Hùng

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Duy Danh

Kinh nghiệm: 4 năm

Digital Marketing

Lê Văn Hùng

Kinh nghiệm: 9 năm

Digital Marketing Manager

Vũ Nguyễn Bảo Uyên

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Marketing Digital

Bùi Kim Hoàn

Kinh nghiệm: 7 năm

Digital Marketing/thương Mại Điện Tử

Tô Hòa Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Digital Marketing

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Kinh nghiệm: 4 năm

Content, Digital, Brand Marketing, Page Manager

Nguyễn Hoài Nam

Kinh nghiệm: 5 năm