Thông báo

Ứng viên này chưa hoàn thiện hồ sơ online.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Hành Chính Nhân Sự

Phạm Thuận

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Thị Quỳnh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự/sales Admin

Nguyễn Thị Kiều

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Thị Của Sương

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng/ Văn Thư/ Nhân Sự

Phùng Thị Thiên Nga

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Đoàn Thị Xuyến

Kinh nghiệm: 5 năm

Hành Chính Văn Phòng, Nhân Sự

H Lịch Niê

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Ngô Trương Bảo Yên

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hoàng Thị Lan

Kinh nghiệm: 2 năm