Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

Trần Thị Hoa Dung

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Văn Phòng, Hành Chính Nhân Sự

Đào Bá Trình

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính- Kế Toán

Nguyên Nguyên Thảo Duyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Võ Thị Mỹ Hạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Phạm Nguyễn Bảo An

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Sơ Của Trần Thị Huyền

Trần Thị Huyền

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên QA - QC Hóa Học

Nguyễn Thị Phượng

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Sơ Của Nguyễn Hồng Mạnh

Nguyễn Hồng Mạnh

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Sơ Của Nguyễn Thị Thư

Nguyễn Thị Thư

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Trợ Lý Hành Chính Biết Tiếng Anh

Nguyễn Thị Kiều Đoan

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên IT

Võ Hồng Điệp

Kinh nghiệm: 2 năm