Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Tín Dụng

Phan Thị Thùy Dung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên

My Huyen Truong

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Trần Thị Huyền Trang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Sự

Lê Thị ánh Tuyết

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên

Thái Thuận Nguyễn

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Thu Hiền

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Tư Vấn, Marketing,...

Nguyễn Thành Thiện Mỹ

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Hoàng Thị Thu Hà

Kinh nghiệm: 5 năm

NV Kinh Doanh. Tư Vấn Khách Hàng ...nv Bảo Hiểm . NV Bất Động Sản

Nguyễn Ngọc Quế Trân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Minh Trí

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Tiếng Trung/anh

Lâm Hải Dung

Kinh nghiệm: 3 năm