Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Admin, Nhân Viên Support

Huỳnh Gia Như

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông

Nguyễn Văn Tiến

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Vũ Thị Hương

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Tiếng Anh

Trần Quế Trâm

Kinh nghiệm: 3 năm

Tìm Việc Làm

Phạm Thị Thùy

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Thu Ngân/ Bán Hàng

Lan Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chuyên Về Ngoại Ngữ (tiếng Anh)

Hà Thị Huỳnh Như

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Biết Tiếng Anh

Vo Thi Kim Khoa

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Dịch Thuật Tiếng Anh Part-time

Hoàng Thảo Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Cơ Khí/ Chế Tạo

Nguyễn Văn Quang

Kinh nghiệm: 4 năm