Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đỗ Thị Chinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên/trợ Lý Trung - Anh

Nguyễn Thị Hòa

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Hoạch/quản Lý Đơn Hàng

Lê Thị Thùy Lâm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đào Thị Huyền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Phạm Thị Nhung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Hàng/ Lễ Tân

Lê Ngọc Châu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Diễm Kiều

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Tấn Phát

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thực Tập Sinh IT - Tiếng Anh Khá

Nguyễn Đức

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn ánh Ngọc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm