Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Chuyên Viên Kế Hoạch - Phân Tích Thống Kê

Trần Nguyễn Hiếu Văn

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Quốc Huy

Kinh nghiệm: 10 năm

Kỹ Thuật Viên Spa

Thu Huyền

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

Nguyễn Thị Chương

Kinh nghiệm: 3 năm

Phó Phòng Kế Toán / Kế Toán Toán Tổng Hợp

Nguyễn Thị Hạnh

Kinh nghiệm: 8 năm

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí

Huỳnh Hồ Hải

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kế Toán Tổng Hợp

Lê Văn Tiến

Kinh nghiệm: 8 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Trương Khánh Lượng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Nhân Sự

Nguyễn Thị Hiền

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Văn Quý

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán

Ngô Thị Tình

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguỵ Kim Bích Nga

Kinh nghiệm: 4 năm