Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kế Hoạch - Thống Kê

Phan Văn Tình

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Nhân Sự

Nguyễn Thị Cẩm Hằng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Nguyen Trong Hung

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh / Sales Admin

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Kinh nghiệm: 11 năm

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Nguyễn Văn Tăng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Phạm Thị Trúc Mai

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trần Thị Cẩm Hằng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Hoàng Thị Phương

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính/ Thư Ký

Trần Thị Mộng Huỳnh

Kinh nghiệm: 14 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Quang Long

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh

Ngô Phú Tài

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán

Dương Thị Hòa

Kinh nghiệm: 2 năm