Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính / Lễ Tân / Sale Admin

Nguyễn Thị Hằng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Sale Admin

Phạm Thị Thư

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Digital Marketing

Nguyễn Thị Thu Hương

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thành Tài

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Sale Admin

Lê Thị Thanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trần Thị Thúy An

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thu Mua

Phan Thị Nguyệt

Kinh nghiệm: 6 năm

Trợ Lý Phòng Kinh Doanh

Trần Thị Thúy Ngân

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng/sale Admin

Đoàn Thị Quỳnh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Sale Admin

Võ Ngọc Trà My

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Sale Admin

Nguyễn Trương Bích Tâm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Sale Admin

Nguyen Thi Cat Mo

Kinh nghiệm: 2 năm