Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Xuất - Nhập Khẩu

Ninh Tiến Thành

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Văn Phòng

Vũ Thị Thúy Linh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Phạm Thị Mai Lan

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Hoạch - Thống Kê

Phan Văn Tình

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Nhân Sự

Nguyễn Thị Cẩm Hằng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Nguyen Trong Hung

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đô Văn Nhẫn

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lục Thị Kim Thảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đặng Hưng An

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Phan Quang Huy

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Vũ Duy Bình

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Telesale

Hà Thị Thu Thảo

Kinh nghiệm: 1 năm