Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Phạm Thị Vân Hà

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trương Thị Bích Trâm

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thành Long

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Chăm Soc Khách Hàng

Nguyễn Thị Thu Thảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Bùi Thị Thị Thơm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên QA / QC

Đào Thị Thu Hương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Kim Giang Minh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Hà Thị ánh Nguyệt

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Lý Hồng Liên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Triệu Thị Mỹ Nhung

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh / Chăm Sóc Khách Hàng

Đặng Thị Phương

Kinh nghiệm: 4 năm