Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Nội Thất

Nguyễn Công Thảo

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Xây Đựng

Võ Phước Lộc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng, Cầu Đường

Trần Văn Hoành

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Qs / Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng

Phạm Thanh Hoàng

Kinh nghiệm: 7 năm

Trưởng Phòng Thiết Kế / Quản Lý Xây Dựng

Hoàng Nguyễn Việt Dũng

Kinh nghiệm: 9 năm

Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng Hạng 1

Nguyễn Hoàng Khuê

Kinh nghiệm: 9 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Hoàng Thị Thanh Hương

Kinh nghiệm: 19 năm

Giám Sát Công Trình

Từ Duy Khánh

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Văn Phú

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Văn Thành

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Dự Toán, Dự Thầu, Cán Bộ Hồ Sơ

Bùi Thị Huệ

Kinh nghiệm: 2 năm