Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lê Thanh Cần

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên Viên Marketing - Pr

Hoàng Quốc Việt

Kinh nghiệm: 5 năm

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Thị Oanh

Kinh nghiệm: 6 năm

Chuyên Viên Tư Vấn Luật

Trần Lệ Hường

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Tư Vấn, Nhân Viên Kinh Doanh

Hoàng Thị Mai

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Nhóm Kiểm Soát Chất Lượng, Dịch Vụ Khách Hàng

Đặng Thị Thuý An

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân

Nguyễn Phú Chánh Thi

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính

Đặng Quang Nam

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh - Sale Ecommerce

Nguyễn Văn Dũng

Kinh nghiệm: 2 năm

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Tiến

Kinh nghiệm: 21 năm

Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng

Lê Thị Kiều Loan

Kinh nghiệm: 4 năm