Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Giám Sát Xây Dựng

Tạ Văn Sự

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế Xây Dựng

Vũ Trung Kiên

Kinh nghiệm: 1 năm

Giám Sát Thi Công Nội Thất

Phan Thanh Quốc

Kinh nghiệm: 5 năm

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Nguyễn Kim Thoại

Kinh nghiệm: 3 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Đoàn Ngọc Anh

Kinh nghiệm: 8 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Võ Đình Tâm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Vương Thế Quang

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Lê Văn Vượng

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Thiết Kế Kết Cấu

Ngô Hồ Quỳnh

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Trần Duy Quyền

Kinh nghiệm: 6 năm