Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kế Toán

Pham Hoai Thu

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Thiều Hữu Hiệp

Kinh nghiệm: 1 năm

Dạy 3Dmax Và Vray 3D Max

Cao Duy Phương

Kinh nghiệm: 10 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Binhminh Moi

Kinh nghiệm: 6 năm

Ngân Hàng

L.đ Ngọc Sơn

Kinh nghiệm: 1 năm

Kế Toán - Kiểm Toán

Minh ân Phạm

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Đoàn Ngọc Anh

Kinh nghiệm: 8 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Đăng Duy

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Duy Tú

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Nhân Sự, Pháp Lý Lĩnh Vực Đầu Tư Xây Dựng

Lê Hồ Nguyễn Diệp Thùy Dương

Kinh nghiệm: 3 năm