Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kế Toán

Phí Thị Ngọc Anh

Kinh nghiệm: 11 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Duy Linh

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Pháp Chế

Phạm Ngọc Luật

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kế Toán Trưởng

Bùi Thị Ngọc Hà

Kinh nghiệm: 20 năm

Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện - Pr

Lê Văn Tú

Kinh nghiệm: 15 năm

Quản Lý Kinh Doanh

Phạm Bảo Phú

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên Viên Tư Vấn

Lê Thị Chi

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Chuyền

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Trần Bích Châm

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên QC

Phùng Văn Tú

Kinh nghiệm: 7 năm

Kế Toán Viên

Nguyễn Thanh Tú

Kinh nghiệm: 1 năm

Chuyên Viên Thiết Kế Kết Cấu

Nguyễn Văn Dũng

Kinh nghiệm: 2 năm