Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kiểm Phẩm/qa/ QC

Đoàn Thị Ngọc Trâm

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Thiết Kế In ấn - QC/qa - Kho

Chu Van Hinh

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên QA/QC/kcs

Cao Thùy Mỵ

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kho/ QA-qc

Đỗ Thị Mến 杜氏敏

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kiểm Soát Hàng Hóa - Kho

Lê Ninh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán Kho/ Hành Chính Nhân Sự/qa-qc

Bùi Thị Huyền Chi

Kinh nghiệm: 5 năm

Thực Tập Sinh, QA, QC, Điều Phối,nhân Viên Kho

Hương Nguyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên QA/QC

Triệu Diễn Siêu

Kinh nghiệm: 7 năm