Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Bán Thời Gian

Thái Thị Thảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Nguyễn Huỳnh Kim Hoa

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Nguyễn Thị Thu Hà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Làm Bán Thời Gian

Nguyễn Thanh Huyền

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Bùi Thanh Ngọc

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Trần Văn Bành

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Đặng Ngọc Bích Trâm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Nguyễn Thị Bích Thu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Thực Tập Sinh Marketing

Bùi Nhật Huy

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Intern Fresher Junior Front-end Web Deverloper

Nguyễn Trần Chỉnh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Nguyễn Thị Hiền Oanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Trần Xuân Trình

Kinh nghiệm: 1 năm