Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát

Vũ Phú Mạnh

Kinh nghiệm: 25 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Khắc Nghiệm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng

Thái Huỳnh

Kinh nghiệm: 6 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Đinh Quang Hải

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Phạm Kim Tùng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Phân Tích Nghiệp Vụ

Phạm Thị Hằng

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng

Huỳnh Thái Thông

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Công Hậu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Vũ Anh Dũng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng

Bùi Quang Thắng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kiến Trúc Sư/ Thiết Kế Nội Thất

Châu Bá Tùng

Kinh nghiệm: 2 năm