Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Tài Xế Lái Xe Bằng B2

Nguyễn Minh Hải

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Pháp Lý

Nguyễn Tấn Triều

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Lái Xe

Nguyễn Huy Hải

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Lái Xe

Phạm Hồng Cường

Kinh nghiệm: 13 năm

Nhân Viên Lái Xe

Đỗ Thanh Bình

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Hoàng Thanh Minh

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Lái Xe

Trần Trung Nghĩa

Kinh nghiệm: 3 năm

Tài Xế Lái Xe

Nguyễn Trung Tho

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Lái Xe

Huỳnh Tấn Phước

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Kinh Doanh/tài Xế Lái Xe Dấu B2

Nguyễn Đức Sâm

Kinh nghiệm: 6 năm

Quản Lý Cửa Hàng - Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Nguyễn Đức Thịnh

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Lái Xe

Đinh Vĩnh Hà

Kinh nghiệm: 10 năm