Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Lái Xe

Trịnh Đăng Duy

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Phạm Hoài Nam

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng / Phó Phòng Marketing - Project Manager

Nguyễn Tiến Huân

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Lái Xe

Phùng Văn Thắng

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Lái Xe

Lê Trần Thanh Dương

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Vũ Văn Tú

Kinh nghiệm: 2 năm

Tài Xế Lái Xe Dấu B2 (lái Xe Văn Phòng)

Lê Công Đoàn

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Phạm Văn Quân

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Lái Xe Hạng B2

Nguyễn Quang Hưng

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Hồng Thái

Kinh nghiệm: 7 năm

Tài Xế Lái Xe Dấu D (lái Xe Văn Phòng)

Nguyễn Thượng Vũ

Kinh nghiệm: 10 năm

Tài Xế Lái Xe Bằng B2

Phạm Phi Vũ

Kinh nghiệm: 1 năm