Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Văn Phòng

Võ Thị Thuỳ Linh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhâ Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thị Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Trần Đức Phương

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên

Trần Hà Giang

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Vũ Phương

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Huỳnh Thị Kim Vàng

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Bản Cơ

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Ngọc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính- Văn Phòng

Ao Thị Thủy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Võ Thị Diễm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Lê Công Thành

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Ngô Thị Mộng Huyền

Kinh nghiệm: 2 năm