Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Bùi Thị Anh Thư

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Nguyễn Phương Thanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Trần Thị Ngọc Trân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part - Time

Phạm Trần Thu Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part - Time

Trần Tuấn Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part - Time

Nguyễn Kim Phượng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Nguyễn Hữu Đạt

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Nguyễn Thị Trang Anh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Hồ Thị Kim Trúc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Trần Anh Vũ

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Part-time

Nguyễn Thị Kim Thanh Mai

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Mua Hàng Xuất Nhập Khẩu

Lê Thị Ngân Hà

Kinh nghiệm: 2 năm