Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Digital Marketing

Lê Hà Vinh Quang

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên IT Phần Cứng / Mạng, Quản Lý Website

Nguyễn Hữu Thắng

Kinh nghiệm: 14 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Giang Kim Trúc

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Thiết Kế & Quản Trị Website

Trương Văn Dũng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Nguyễn Ngọc Tú

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Seo - Quản Trị Website

Võ Ngọc Nghiêm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Quản Trị Website, Kỹ Sư Mạng

Trương Hoài Vươn

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Truyền Thông Marketing Online

Lê Văn Trường

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên IT Helpdesk Support

Lê Trung Hậu

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Nhóm Marketing

Dương Thành Đô

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm