Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trợ Lý Phòng Marketing

Nguyễn Hoàng Lợi

Kinh nghiệm: 12 năm

Digital Marketing Manager

Phạm Vũ Cường

Kinh nghiệm: 1 năm

Trưởng Phòng Marketing

Hồ Tấn Tùng

Kinh nghiệm: 4 năm

Giám Đốc Marketing

Hoàng Long

Kinh nghiệm: 13 năm

Marketing Manager - Trưởng Phòng Marketing

Lê Nguyễn Trường ân

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Phòng Marketing ; Training Manager

Phạm Lộc

Kinh nghiệm: 17 năm

Giám Đốc Marketing

Đặng Tuấn Chinh

Kinh nghiệm: 6 năm

Account Manager/ Sale Admin/ Sale Tour

Trần Thị Thanh Hoa

Kinh nghiệm: 3 năm

Tư Vấn Tuyển Sinh/digital Marketing

Lê Thị Mỹ Dung

Kinh nghiệm: 4 năm

Quản Lý Kinh Doanh Nghành Thời Trang, Mỹ Phẩm

Nguyễn Phương Ngọc

Kinh nghiệm: 8 năm

Marketing Manager

Ngô Lê Thái Tâm

Kinh nghiệm: 6 năm