Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Marketing Manager/ Supervisor/ Team Leader/ Senior Executive

Nguyễn Huỳnh Minh Khánh

Kinh nghiệm: 4 năm

Seo Leader/ Tp Digital

Trần Ngọc Hà

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng Phòng Marketing

Trần Ngọc Tuấn

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng / Phó Phòng Marketing - Project Manager

Nguyễn Tiến Huân

Kinh nghiệm: 9 năm

Digital Marketing

Nguyễn Tuấn Anh

Kinh nghiệm: 8 năm

Team Leader

Lê Huỳnh Duy

Kinh nghiệm: 8 năm

Marketing Manager

Trần Văn Duy

Kinh nghiệm: 12 năm

Marketing Manager

Phạm Thị Thanh Huyền

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Thái Hoàng

Kinh nghiệm: 10 năm

Quản Lý - Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Đặng Thị Sao Biển

Kinh nghiệm: 4 năm

Digital Marketing

Pham Duc Trung

Kinh nghiệm: 5 năm

Digital Marketing Manager

Nguyễn Minh Quang

Kinh nghiệm: 5 năm