Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Giám Sát Thi Công

Nguyễn Văn Cường

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Thiết Bị

Nguyễn Quang Chinh

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Vũ Văn Phong

Kinh nghiệm: 14 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Viết Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Vận Hành CNC

Phạm Văn Việt

Kinh nghiệm: 6 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Lê Việt Đức

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Đặng Minh Cảnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Cơ Khí

Quang Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên QC

Lưu Minh Tuấn

Kinh nghiệm: 7 năm

Kĩ Sư Cơ Khí

Hoàng Trọng Vũ

Kinh nghiệm: 1 năm

Lao Động Phổ Thông

Trần Quốc Toản

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Thiết Kế Cơ Khí

Võ Hồng Đức

Kinh nghiệm: 1 năm