Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Lê Anh Tuấn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí

Phạm Văn Hiếu

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Đặng Văn Sáng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Phạm Ngọc Tâm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát

Vũ Phú Mạnh

Kinh nghiệm: 25 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Trịnh Công Hữu

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Vũ Hậu

Kinh nghiệm: 2 năm

Kỹ Thuật Viên

Hồ Văn Đức

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Trịnh Quốc Oai

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Engineering

Hoàng Văn Minh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Xây Dựng

Đinh Quang Hải

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Phạm Ngọc Tâm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm