Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Nguyễn Thái Bình

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Hồ Quang Vinh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Văn Vũ

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Bùi Thị Ngọc ánh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa - Web

Bạch Thu Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế

Trần Ngọc Ly

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Châu Tùng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Lập Trình / Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Hoàng Thiên ưng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế

Nguyễn Tùng Châu

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Thu Trang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Trần Thiên Nhật Thanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm