Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Thị Hòa

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên 2D Game Artist

Lê Hoàng Kim

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa 2D

Phạm Văn Thành

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhiên Viên Bán Hàng

Trần Thanh Khải

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Bích Vân

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Trung Hưng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Phạm ánh Tiếp

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Thiết Kế

Nguyễn Thu Hà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Phan Thị Phương Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Lê Văn Chức

Kinh nghiệm: 2 năm