Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên/quản Lý

Lê Thanh Tuấn

Kinh nghiệm: 11 năm

Kỹ Sư Xây Dựng Công Trình Giao Thông

Phạm Văn Sơn

Kinh nghiệm: 3 năm

Kỹ Sư Kết Cấu

Đinh Đức Hiệp

Kinh nghiệm: 12 năm

Chỉ Huy Công Trình, Giám Sát Công Trình

Trần Hóa

Kinh nghiệm: 10 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Lê Quang Hải

Kinh nghiệm: 12 năm

Kỹ Sư Kết Cấu

Dương Văn Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí - Kết Cấu

Lê Văn Thuyết

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Thiết Kế Autocad

Nguyễn Thị Kham Ly

Kinh nghiệm: 4 năm