Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Quản Lý Kinh Doanh

Nguyễn Hữu Trí

Kinh nghiệm: 6 năm

Kế Toán Tổng Hợp

Nguyễn Thị Hạnh

Kinh nghiệm: 8 năm

Thực Tập Sinh Sales Admin

Nguyễn Như Thảo

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Hoài Phong

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giám Sát Bán Hàng

Hồ Tấn Phong

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Văn Tuấn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lưu Mạnh Tuân

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Huỳnh Phong

Kinh nghiệm: 3 năm

Kế Toán Tổng Hợp

Nguyễn Thị Lành

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Thị Yến

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Văn Phòng

Thảo Ngọc

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trần Anh Tuấn

Kinh nghiệm: 7 năm