Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng / Phó Phòng Marketing - Project Manager

Nguyễn Tiến Huân

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên IT Hoặc Seo

Văn Hoàn Bùi

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Võ Thành Nhơn

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Đào Kim Luân

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Phòng Nhân Sự

Đinh Văn Trọng<br>

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hiện Trường Tại Nội Bài

Đoàn Phong

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Thu Mua

Nguyễn Huyền Nhi

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Phan Quang Khánh

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Phạm Tuân

Kinh nghiệm: 4 năm

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Lê Quang Thiện

Kinh nghiệm: 3 năm