Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Bán Hàng

Vũ Thị Hà

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Văn Phòng , Kế Toán , Kiểm Toán

Bùi Hoài Nam 

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Triệu Kiều Trang

Kinh nghiệm: 7 năm

Kế Toán Nội Bộ/ Văn Phòng/ Công Nợ/ Kho/ Sales.

Hoàng Thị Thu Hà

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Bán Hàng, Kho

Duyên Duyên

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng/ Kế Toán Kho

Lê Thị Nhung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Sales Admin/ Nhân Viên Văn Phòng

Đặng Thị ái Liên

Kinh nghiệm: 4 năm

Kế Toán Kho

Dương Thị Uyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Chí Quang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán Kho/ Bán Hàng

Lê Thị Hồng Nhung

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán Kho

Nguyễn Thị Phương

Kinh nghiệm: 1 năm