Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên IT

Nam Anh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT Support

Nguyễn Lý

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên IT Phần Mềm

Nguyễn Thị Lê Na

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT(web PHP)

Ngô Tấn Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT Phần Cứng Quản Trị Mạng

Hoàng Khắc Đoàn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT Phần Cứng

Trương Văn Toản

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên IT

Trần Nhựt Bổn

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên IT

Nguyễn Tiến Vạn

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT

Nguyễn Thanh Tâm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên IT Phần Mềm

Lê Nguyễn Tấn Tài

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên IT

Trần Ngọc Tú

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên IT

Phan Y Kiện

Kinh nghiệm: 1 năm