Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Interior Designer

Le Dang Cao

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Nguyễn Thanh Trúc Mai

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Sơ Của Phạm Tiến

Phạm Tiến

Kinh nghiệm: 3 năm

English Teacher

Đào Thị Ngọc Xoan

Kinh nghiệm: 1 năm

Interior Design

Huỳnh Thị Trà My

Kinh nghiệm: 1 năm

Thư Ký/ Trợ Lý Giám Đốc - Quản Lý

Đoàn Quốc Huy

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Nguyễn Mạnh Dũng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Trần Thị Kim

Kinh nghiệm: 1 năm

Interior Design Team Leader

Nguyễn Phú Hưng

Kinh nghiệm: 3 năm

Interior Architecture Design

Dang Van

Kinh nghiệm: 9 năm

Interior Design

Nguyễn Quang Uy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Interior Designer

La Thùy Ni

Kinh nghiệm: 5 năm