Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Phi Công

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thanh Mai

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Ngành Điện Tử Viễn Thông

Vũ Anh Tuấn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Thiết Kế

Phạm Hoai

Kinh nghiệm: 1 năm

Chuyên Viên Tự Doanh Ngoại Hối

Trần Văn Hùng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chánh Biết Tiếng Trung

Nguyên Thị Hoà

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Bhxh, Nhân Viên Hành Chính Văn Thư

Nguyễn Thị Xuân Hương

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Trần Thành Đạt

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Hoàng Hải

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh

Mai Thị Ngọc Tuyền

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Ngô Thành Đạt

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm