nguyễn tiến

Kế Toán Trưởng

 20/10/1975

 Nam Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

 Nam

 Đã kết hôn

Bạn đang xem hồ sơ ứng viên đã được phân loại trên MyWork. Hồ sơ có giá trị 3 điểm. Đồng ý xem bấm vào đây. Hoặc bấm vào đây để đăng ký dịch vụ.

Thông tin hồ sơ

 • Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán
 • Trình độ học vấn: Cử nhân
 • Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định, 
 • Cấp bậc mong muốn: Trưởng phòng
 • Mức lương mong muốn: 15 triệu - 20 triệu
 • Số năm kinh nghiệm: 21 năm
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Quận / huyện:  Cầu Giấy
 • Tỉnh / thành phố:  Hà Nội
 • Mã hồ sơ: 2398019
 • Số lượt xem: 1927
 • Ngày cập nhật: 14/08/2020

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn trở thành kế toán trưởng xuất sắc
 
 • Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài
 • Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt
 • Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt
 • Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt

Kỹ năng bản thân

Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng lập kế hoạch
Kỹ năng quản lý thời gian
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng làm việc theo nhóm
  • Kỹ năng lãnh đạo
  • Kỹ năng thuyết trình
  • Giải quyết vấn đề
  • Lập kế hoạch
  • Quản lý thời gian hiệu quả

  Học vấn / bằng cấp

  Đã từng

  Cử nhân kinh tế

  Trường / nơi đào tạo: Trường Học Viện Tài chính

  Ngành: kế toán

  Mô tả:
  Đã từng

  Chứng chỉ học bán hàng

  Trường / nơi đào tạo: Trung tâm, Công Ty Đào Tạo Tasa

  Ngành: Bán hàng

  Mô tả:
  Đã từng

  Chứng chỉ học đầu tư bất động sản

  Trường / nơi đào tạo: Trung tâm, Công Ty Đầu Tư Giáo Dục Think Big

  Ngành: Chứng chỉ học đầu tư bất động sản

  Mô tả:
  Từ 07/2015 - 09/2015

  Chứng nhận học giám đốc điều hành chuyên nghiệp

  Trường / nơi đào tạo: Trung Tâm, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Đào Tạo Tri Thức Trẻ

  Xếp loại: Khá

  Ngành: Giám đốc điều hành

  Đã từng

  Chứng chỉ kỹ năng quản trị doanh nghiệp

  Trường / nơi đào tạo: Công ty, Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Hà Nội

  Ngành: Kỹ năng quản trị doanh nghiệp

  Mô tả:
  Đã từng

  Chứng chỉ kỹ năng quản lý bán hàng

  Trường / nơi đào tạo: Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Hà Nội

  Ngành: Quản trị doanh nghiệp

  Mô tả:
  Đã từng

  Chứng chỉ kỹ năng quản lý bán hàng

  Trường / nơi đào tạo: Trung Tâm đào tạo Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Hà Nội

  Ngành: Quản trị doanh nghiệp

  Mô tả:
  Đã từng

  Chứng nhận kỹ năng giao tiếp và bán hàng

  Trường / nơi đào tạo: Trung Tâm đào tạo Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Hà Nội

  Ngành: Quản trị DN

  Mô tả:
  Đã từng

  Chứng chỉ kỹ năng quản lý và lãnh đạo

  Trường / nơi đào tạo: Trung Tâm đào tạo Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

  Ngành: Quản trị DN

  Mô tả:
  Đã từng

  Chứng nhân học nghệ thuật thương lượng và đàm phán

  Trường / nơi đào tạo: Trung tâm, Trường Doanh Nhân Pti

  Ngành: Quản trị DN

  Mô tả:
  Đã từng

  Chứng nhận học lập trình ngôn ngữ tư duy NLP

  Trường / nơi đào tạo: Trung tâm, Công Ty Set A Rire

  Ngành: Phát triển bản thân

  Mô tả:
  Đã từng

  Chứng chỉ học SEO

  Trường / nơi đào tạo: Trung tâm, Câu Lạc Bộ SEO Việt Nam

  Ngành: Marketing online

  Mô tả:
  Từ 01/2013 - 11/2013

  Chứng nhận kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

  Trường / nơi đào tạo: Trung Tâm, Trường Doanh Nhân Pti

  Xếp loại: Khá

  Ngành: Bán hàng

  Đã từng

  Chứng chỉ kế toán trưởng

  Trường / nơi đào tạo: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

  Ngành: Kế toán

  Mô tả:
  Đã từng

  Giám đốc điều hành

  Trường / nơi đào tạo: Trường Doanh Nhân Pti

  Ngành: Quản trị doanh nghiệp

  Mô tả:

  Kinh nghiệm làm việc (21 năm)

  Từ 03/2011 - 10/2017

  Kế toán trưởng

  Công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Phương Bắc

  Mô tả:
  - Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kế. - Thiết lập đầy đủ, kiểm tra và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và Công ty. - Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị. - Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê. - Tổ chức, kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. - Thức hiện kế hoạch đào tạo, bối dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và có kiểm soát. Tham mưu Ban Giám Đốc về vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị. - Tính lương, hạch toán tiền lương và các khoản theo lương. - Lập các báo cáo và phân tích tài chính các dự án. Phụ trách các hồ sơ vay vốn ngân hàng. - Thực hiện các chức năng khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc. tùy theo tình hình thực tế công việc.
  Từ 03/2010 - 02/2011

  Kế Toán Trưởng

  Công ty: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vnc

  Mô tả:
  - Tham mưu giúp TGĐ Công ty thực hiện toàn bộ công tác hạch toán, kế toán, tài chính theo quy định, điều lệ của Công ty. - Kiểm tra giám sát việc chấp hành các chính sách kinh tế tài chính và chế độ kế toán trong doanh nghiệp. - Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành. - Chịu trách nhiệm về việc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán của Công ty. - Tổng hợp, phân tích kinh tế trong Công ty một cách thường xuyên, hàng tháng đảm bảo phục vụ cho công tác điều hành của TGĐ, đồng thời xây dựng các quy định về quản lý tài chính trong doanh nghiệp trình TGĐ ban hành. - Lập và hướng dẫn thực hiện các quy trình liên quan đến hoạt động của Phòng kế toán. - Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, bán hàng, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ…xử lý các vấn đề phát sinh trong phòng. - Lập kế hoạch và đảm bảo kế hoạch tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các khoản phát sinh khác. - Cung cấp số liệu kế toán cho các cơ quan hữu quan: thuế, thống kê, chính quyền, BQL. - Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng, lập phương án Kinh doanh trình Ngân hàng khi có yêu cầu. - Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính công ty: công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp… - Lập báo cáo kết quả hoạt động SX - KD hàng tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu của BLĐ Công ty tại từng thời điểm. - Tổng hợp, phân tích số liệu của các hoạt động SX - KD giúp cho BLĐ đưa ra phương án kinh doanh tối ưu. - Cùng với Kế toán Thuế lập BC tài chính thuế hàng năm. - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
  Từ 04/2008 - 02/2010

  Kế Toán Trưởng

  Công ty: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quảng Cáo Và Truyền Thông Thành Công

  Mô tả:
  Xây dựng bộ máy kế toán hoạt động độc lập, khách quan - Xây dựng quy trình kiểm soát tài chính cho toàn công ty - Quản lý chung toàn bộ các phần hành của Phòng Tài Chính Kế Toán gồm: Nội Bộ, Thuế, Kho, Tài Chính, đảm bảo tính chính xác, tuân thủ & hợp lý theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như quy chế nội bộ của công ty. - Huấn luyện, đào tạo, phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của các nhân viên trực thuộc Phòng Tài Chính Kế Toán. - Chịu trách nhiệm về các báo cáo định kì trước BGĐ như: Bảng cân đối tài khoản, công nợ, lưu chuyển tiền tệ, nguồn vốn, thuế, tồn kho, chi phí... - Lập dự trù tài chính (doanh thu, chi phí, nguồn vốn) hàng năm cho toàn bộ công ty và phân bổ về từng bộ phận. Kiểm soát, báo cáo số liệu thực tế triển khai theo định kì hàng quý. - Hoàn thiện các Báo Cáo Tài Chính hàng năm, đại diện cho công ty làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan quản lý nhà nước.
  Từ 03/1999 - 03/2008

  Kế Toán Trưởng

  Công ty: Công Ty Cổ Phần Xây Lắp I - Petrolimex

  Mô tả:
  1. Thiết lập hệ thống tài chính – kế toán phù hợp với đặc thù của Công ty và các quy định của pháp luật: - Xây dựng và giám sát quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ - Tổ chức và điều hành bộ máy tài chính kế toán nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh - Chịu trách nhiệm về chất lượng nghiệp vụ kế toán và bảo đảm thông tin quản trị một cách hữu hiệu, kịp thời và cẩn mật. - Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán - Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hoạch toán số liệu kế toán - Lập chứng từ kế toán: gồm chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ. - Ghi sổ kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Bộ tài chính, đáp ứng đặc thù của doanh nghiệp. - Lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất đáng tin cậy, kịp thời theo quy định - Lập Báo cáo kế toán quản trị định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc; - Tính / kiểm tra tính giá thành và chi phí phát sinh . - Kiểm kê tài sản và kiểm tra kế toán, thủ tục đối chiếu / xác nhận. - Tin học hóa công tác kế toán. - Kiện toàn hoạt động của Phòng kế toán theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao kỹ năng chuyên môn và tăng cường kiểm tra, đối chiếu. 2. Làm việc và chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, các hoạt động kế toán của công ty có liên quan với các tổ chức bên ngoài khác; 3. Hướng dẫn / đào tạo, chỉ đạo, đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên Kế toán nhằm đảm bảo hoạt động kế toán được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời và đúng luật định; 4. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán; thực hiện chế độ bảo mật các tài liệu, số liệu kế toán của Công ty; 5. Lập và triển khai kế hoạch tài chính của Công ty: - Lập kế hoạch tài chính, xác định nhu cầu vốn cho công ty, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của công ty. Tổ chức, theo dõi giám sát triển khai kế hoạch tài chính đã được duyệt. - Đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất, kinh doanh. - Lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng giai đoạn. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn 6. Cập nhật các văn bản, chính sách thuế, chuẩn mực kế toán và tham vấn cho Tổng Giám đốc
  Từ 03/1998 - 02/1999

  Thanh Tra Viên

  Công ty: Thanh Tra Tỉnh Vĩnh Phúc

  Mô tả:
  Giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo của dân, tranh chấp giữa con người, công tác chuyên môn trong phòng thanh tra kinh tế Giải quyết các vấn đề Công việc liên quan
  Từ 11/2017 - 05/2018

  Kế Toán Trưởng Kiêm Trợ Lý Tổng Giám Đốc

  Công ty: Công Ty Tnhh Dịch Vụ Ăn Uống Foodvina - Hàn Quốc

  Mô tả:
  * Trách nhiệm trước Ban Giám đốc: - Chịu trách nhiệm việc xây dựng và triển khai các quy chế quản lý tài chính, các quy trình và thủ tục hành chính liên quan đến Tài chính – Kế toán - Giám sát và kiểm tra việc triển khai, thực hiện và tuân thủ các nội quy, quy trình và quy định về tài chính của Công ty - Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về tính trung thực, hợp lý, tính chính xác của số liệu trên báo cáo tài chính. - Phối hợp thực hiện các nghiệp vụ cung cấp thông tin nhanh cho Ban Giám đốc Công ty theo yêu cầu quản trị nội bộ - Theo dõi, phân tích tình hình tài chính của Công ty, tư vấn Ban Giám đốc về chiến lược, kế hoạch tài chính để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. - Lập số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính của Công ty. * Trách nhiệm với Bộ phận: - Tổ chức xây dựng và quản lý bộ máy kế toán của Công ty theo yêu cầu quản lý của Nhà nước và quản lý nội bộ. - Xây dựng hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán, lưu chứng từ kế toán của Công ty. - Hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát, điều hành đối với nhân viên phụ trách từng phần hành kế toán gồm: Kế toán tổng hợp, kế toán kho, thủ quỹ, thủ kho, thu ngân, kế toán thuế… - Phối hợp xử lý các tình huống tài chính phát sinh trong quá trình thực hiện công tác vượt khả năng của các nhân viên dưới quyền - Chủ trì phòng kế toán trong việc lập và phân tích báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, năm và đưa ra các kết luận và ý kiến đề xuất - Thủ tục tín dụng ngân hàng */ TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC: - Theo dõi và triển khai kế hoạch của Tổng Giám đốc xuống các Bộ phận - Giám sát việc lập và thực hiện kế hoạch của toàn Công ty, báo cáo tiến độ thực hiện với TGĐ - Lập kế hoạch và triển khai các dự án mới của Công ty - Xoát xét, kiểm tra tính pháp lý các văn bản, hồ sơ trình ký lên TGĐ
  Từ 06/2018 - 05/2020

  Kế Toán Trưởng

  Công ty: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Và Đào Tạo Apec

  Mô tả:
  * Trách nhiệm trước Ban Giám đốc: - Chịu trách nhiệm việc xây dựng và triển khai các quy chế quản lý tài chính, các quy trình và thủ tục hành chính liên quan đến Tài chính – Kế toán - Giám sát và kiểm tra việc triển khai, thực hiện và tuân thủ các nội quy, quy trình và quy định về tài chính của Công ty - Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về tính trung thực, hợp lý, tính chính xác của số liệu trên báo cáo tài chính. - Phối hợp thực hiện các nghiệp vụ cung cấp thông tin nhanh cho Ban Giám đốc Công ty theo yêu cầu quản trị nội bộ - Theo dõi, phân tích tình hình tài chính của Công ty, tư vấn Ban Giám đốc về chiến lược, kế hoạch tài chính để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. - Lập số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính của Công ty. * Trách nhiệm với Bộ phận: - Tổ chức xây dựng và quản lý bộ máy kế toán của Công ty theo yêu cầu quản lý của Nhà nước và quản lý nội bộ. - Xây dựng hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán, lưu chứng từ kế toán của Công ty. - Hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát, điều hành đối với nhân viên phụ trách từng phần hành kế toán gồm: Kế toán tổng hợp, kế toán kho, thủ quỹ, thủ kho, thu ngân, kế toán thuế… - Phối hợp xử lý các tình huống tài chính phát sinh trong quá trình thực hiện công tác vượt khả năng của các nhân viên dưới quyền - Chủ trì phòng kế toán trong việc lập và phân tích báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, năm và đưa ra các kết luận và ý kiến đề xuất - Thủ tục tín dụng ngân hàng */ TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC: - Theo dõi và triển khai kế hoạch của Tổng Giám đốc xuống các Bộ phận - Giám sát việc lập và thực hiện kế hoạch của toàn Công ty, báo cáo tiến độ thực hiện với TGĐ - Lập kế hoạch và triển khai các dự án mới của Công ty - Xoát xét, kiểm tra tính pháp lý các văn bản, hồ sơ trình ký lên TGĐ - Đào tạo và làm dịch vụ kế toán - Quản lý công tác kế toán - Kế toán tổng hợp thuế - Báo cáo tài chính

  Thông tin liên hệ

  Họ tên:
  nguyễn tiến
  Địa chỉ:
  Nam Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

  Lưu PDF

  NEW

  Chia sẻ

  Tìm kiếm nâng cao

  Ứng viên liên quan Xem thêm ứng viên liên quan

  Nhân Viên Kho Vận, Kế Toán Kho

  Phạm Thanh Lãm

  Kinh nghiệm: 6 năm

  Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Trưởng

  Phùng Văn Dũng

  Kinh nghiệm: 11 năm

  Kế Toán Trưởng

  Đinh Xuân Quỳnh

  Kinh nghiệm: 10 năm

  Nhân Viên Kế Toán

  Trần Thị Thanh

  Kinh nghiệm: 2 năm

  Quản Lý Kho

  Nguyễn Văn Phúc

  Kinh nghiệm: 5 năm

  Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

  Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Kinh nghiệm: 9 năm

  Giao Dịch Viên

  Đỗ Kim Thoa

  Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

  Nhân Viên Kế Toán

  Nguyễn Thị Lệ

  Kinh nghiệm: 2 năm

  Nhân Viên Hành Chánh

  Phạm Ngọc Thùy Linh

  Kinh nghiệm: 6 năm

  Nhân Viên Mua Hàng

  Lê Thị Thạo

  Kinh nghiệm: 2 năm

  Kế Toán Trưởng

  Nguyễn Thanh Tuấn

  Kinh nghiệm: 7 năm

  Nhân Viên Kế Toán

  Nguyễn Hồng Xuân Trâm

  Kinh nghiệm: 2 năm