Thông báo

Ứng viên này chưa hoàn thiện hồ sơ online.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kinh Doanh

Lê Thị Bảo Tính

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Phú Gioan

Kinh nghiệm: 6 năm

Quản Lý Nhân Sự

Tô Văn Ngọc

Kinh nghiệm: 8 năm

Kỹ Thuật Viên, Kỹ Sư Bảo Dưỡng 

Bui Quang Huy

Kinh nghiệm: 1 năm

Cv/ Cv Cao Cấp Xử Lý Nợ

Nguyen Thai Phuong

Kinh nghiệm: 14 năm

Phó Phòng Hc-ns/ Ql Nhà Hàng- Khách Sạn

Bùi Ngọc Tường Khanh

Kinh nghiệm: 9 năm

Tư Vấn Viên Giám Sát

Nguyễn Công Tiến

Kinh nghiệm: 5 năm

Kế Toán

Trần Ngọc Vỹ

Kinh nghiệm: 6 năm

Cửa Hàng Trưởng

Huỳnh An Duy

Kinh nghiệm: 3 năm