Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thùy

Kinh nghiệm: 10 năm

Kế Toán Tổng Hợp

Nguyễn Thị Bạch Lan

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kế Toán

Lữ Yến Ngọc

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Trang Tố Quyên

Kinh nghiệm: 7 năm

Kế Toán Tổng Hợp / Kế Toán Trưởng

Phan Thị Thanh Thủy

Kinh nghiệm: 10 năm

 kế Toán Tổng Hợp

Phạm Thị Hồng Sương

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kế Toán/ Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Thị Nụ

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Phòng Marketing Online

Nguyễn Thúy Hà

Kinh nghiệm: 2 năm

Kế Toán Tổng Hợp - Thuế

Lê Phúc Trình

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Kinh nghiệm: 5 năm

Kế Toán Viên

Huỳnh Thị Ngọc Lợi

Kinh nghiệm: 3 năm