Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Nguyễn Thuỳ Hương

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương Thị Thúy An 

Kinh nghiệm: 4 năm

Chuyên Viên Tư Vấn

Nguyễn Thị Khánh Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật May/ Giác Sơ Đồ

Nguyễn Thị Hiền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Quản Lý Kinh Doanh Cửa Hàng - Kênh Siêu Thị

Nguyễn Thành Trung

Kinh nghiệm: 5 năm

Trợ Lí Cửa Hàng

Nguyễn Hồng

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Quản Lý Cửa Hàng

Trần Thị Ngọc Oanh

Kinh nghiệm: 5 năm

Thiết Kế Đồ Gá Hàn Khung Vỏ Oto

Bùi Văn Trường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang

Trần Thanh Tùng

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Bán Hàng/ Nhân Viên Bán Thuốc

Đoàn Thu Huyền

Kinh nghiệm: 1 năm