Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Hồ Sơ Của Quynh Ngo

Ngô Thị Quỳnh

Kinh nghiệm: 1 năm

QA/QC/thẩm Định Chất Lượng

Phạm Thị Kim Ny

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Y Tế

Trần Thảo Nguyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Kiều Oanh

Kinh nghiệm: 2 năm

Cửa Hàng Trưởng

Trương Văn Tài

Kinh nghiệm: 6 năm

Cửa Hàng Trưởng Tư Vấn Mỹ Phẩm

Lê Minh Huyền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Phan Thị Thủy

Kinh nghiệm: 7 năm

Quản Lí Cửa Hàng

Vũ Đặng Thùy Anh

Kinh nghiệm: 4 năm

Kế Toán Viên

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kinh nghiệm: 2 năm

Cửa Hàng Trưởng

Hồ Đức Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Lê Thị Hà

Kinh nghiệm: 1 năm

Quản Lý/ Trưởng Nhóm Cửa Hàng

Nguyễn Hoàng Ngọc Trinh

Kinh nghiệm: 3 năm