Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Giáo Viên Mầm Non

Nguyễn Lan

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên

Thảo Sương

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Mai Thị Phương Dung

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Giáo Viên Mầm Non

Bùi Thị Nguyệt

Kinh nghiệm: 24 năm

Gíao Viên Mầm Non

Trần Thị Huyền Thư

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn

Mai Thị Lài

Kinh nghiệm: 7 năm

Giáo Viên Mầm Non

Lâm Mỹ Tâm

Kinh nghiệm: 2 năm

Giáo Viên Mầm Non

Hồ Thị Huyền Trang

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên. Giáo Viên.

Huỳnh Thiên

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên. Giáo Viên Mầm Non. Chăm Sóc Y Tế

Nguyễn Thị Quỳnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Trần Thị Kim Thoa

Kinh nghiệm: 3 năm

Giáo Viên Mầm Non

Đặng Thị Yến

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm