Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kỹ Thuật

Vương Minh Trung

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên QC/ QA

Đỗ Thị Thanh Thủy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Biên, Phiên Dịch Tiếng Anh, Trợ Lý

Trần Thị Hoa

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên

Nguyễn Thị Bảo Nhi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Giao Hàng

Nguyễn Thế Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Y Tế Học Đường

Phạm Thị Thương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Mai Thị Mỹ Thiện

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Lê Thuỷ Ngân

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Sale Admin

Phan Thị Dân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng, Biên Phiên Dịch Part Time

Nguyễn Thanh Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Cơ Khí

Đặng Minh Cảnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm