Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thu Thuỷ

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Huỳnh Huệ Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ, Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Đức Đạt

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Thanh Vân

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Đỗ Thị Mỹ Dung

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Mai Quốc Khánh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thị Hoài Lê

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Lê Hoàng Thiên Trang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng/ Văn Thư/ Nhân Sự

Phùng Thị Thiên Nga

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Huỳnh Thị Thanh Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hồ Sơ Của Ngô Thi Thu Hằng

Ngô Thi Thu Hằng

Kinh nghiệm: 5 năm