Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Đình Tiến

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Quản Lý Nhân Sự

Nguyễn Hoàng Trường Giang

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Nguyễn Thị Khánh Linh

Kinh nghiệm: 1 năm

System Administrator

Hoàng Phúc Thịnh

Kinh nghiệm: 13 năm

Quản Lý Kho

Đê Trần Ngọc

Kinh nghiệm: 7 năm

Quản Lý Kế Hoạch Vận Hành Doanh Nghiệp

Lê Minh Truyền

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Nhân Sự

Nguyễn Văn Dũng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Quản Lý Kinh Doanh

Trần Phương Thịnh

Kinh nghiệm: 11 năm

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Dương Quang

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng

Thông Seng Hà

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giám Đốc Kinh Doanh Tiếp Thị

Nguyễn Hoàng Long

Kinh nghiệm: 8 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Nguyễn Văn Lý

Kinh nghiệm: 3 năm