Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Trade Marketing

Trần Thị Trúc Nguyên

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Sự, Tài Chính

Phạm Thị Phương Nhã

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Marketing

Kim Tiền

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự/ Văn Phòng

Lê Thị Ngọc Cẩm

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Thị Hương

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Trần Văn Hiện

Kinh nghiệm: 6 năm

Digital Marketing - Seo - Sem

Võ Văn Trí

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Digital Marketing

Ka Lâm Thùy Uyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Sale

Trần Thị Minh Diễm

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Digital Marketing

Đỗ Nhi

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Thị Thu Hương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm