Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Sư Xây Dựng

Phạm Đình Hiếu

Kinh nghiệm: 2 năm

Quản Lý Dự án, Giám Sát

Vũ Duy Khánh

Kinh nghiệm: 6 năm

Cán Bộ Quản Lý Và Phát Triển Dự án

Lê Huy Thành

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Quản Lý Dự án

Bùi Tá Pháp

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Dương Nhật Anh

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Xây Dựng, Tư Vấn Giám Sát, Ban Qlda

Nguyễn Mạnh Cường

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Trần Thị Mai

Kinh nghiệm: 4 năm

Kĩ Sư Xây Dựng

Nguyễn Đức Linh

Kinh nghiệm: 7 năm

Kỹ Sư Giám Sát/ Dự Toán

Đỗ Văn Phương

Kinh nghiệm: 1 năm