Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Phan Tùng

Kinh nghiệm: 1 năm

Quản Lý Hoặc Nhân Viên Kinh Doanh, Marketing

Phạm Thế Duy

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán / Tài Chính Ngân Hàng

Dương Thanh Hương

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục

Nguyễn Thụy Yến Vy

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh/tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Khánh Ly

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh, Văn Phòng

Lê Đình Khánh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Huỳnh Thị Vương

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đỗ Thị Kim Bảo Quyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên

Nguyễn Thị Thu Bích

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thị Hồng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Tài Chính

Vũ Thị Giang

Kinh nghiệm: 3 năm