Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Hiền

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Quốc Việt

Kinh nghiệm: 6 năm

Trình Dược Viên

Huỳnh Thục Như

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Phan Đức Hải

Kinh nghiệm: 1 năm

Cán Bộ Kỹ Thuật Hạ Tầng - Giao Thông

Bùi Doãn Tâm

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Tuyến

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Tư Vấn/chăm Sóc Khách Hàng

Lê Kim Trâm

Kinh nghiệm: 18 năm

Nhân Viên Kho

Danh Chúc Hải

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Vinh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hà Khánh Nguyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Trần Thị Học

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Kế Toán

Mai Thị Xinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm