Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Lê Thuỷ Ngân

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Sơ Của Vũ Thành Hưng

Vũ Thành Hưng

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Sale Admin

Phan Thị Dân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng, Biên Phiên Dịch Part Time

Nguyễn Thanh Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Sự Tổng Hợp

Lê Hoài Nhân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Cơ Khí

Đặng Minh Cảnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Thuật Viên Điện

Nguyễn Tấn Phong

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kho/ Lái Xe Nâng

Nguyễn Hữu Cường

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kĩ Thuật Máy Tính

Hứa Mỹ Tài

Kinh nghiệm: 8 năm

Kỹ Thuật Viên

Phạm Văn Đại

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thị Kim Thanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhan Viên Bán Hàng

Phan Phước Lâm

Kinh nghiệm: 5 năm