Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh/ CSKH/ Marketing Online

Phạm Kiều Ni

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Marketing/ Tư Vấn CSKH

Trần Vân Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Marketing - Bán Hàng - CSKH

Phạm Thị Bích Dung

Kinh nghiệm: 1 năm

Sale, Marketing, CSKH

Hà Trung Đức

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm