Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng Thiết Kế / Quản Lý Xây Dựng

Hoàng Nguyễn Việt Dũng

Kinh nghiệm: 9 năm

Kỹ Sư Thiết Kế

Dương Ngọc Sơn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Thiết Kế Giao Thông

Nguyễn Kỳ Anh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát

Vũ Phú Mạnh

Kinh nghiệm: 25 năm

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Trương Xuân Quý

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng QC Qs

Nguyễn Hoàng Thao

Kinh nghiệm: 10 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Hoàng Ngọc Công

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Phạm Thanh Quân

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm