Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Hương Ly

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Lan Anh

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Tư Vấn / Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Ngọc Hạ

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng 

Ka Ya Phượng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Phạm Thị Ngọc Diễm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trần Thế Long

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Tuấn Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Hiền

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn / Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Mỹ Xuyên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Tiến

Kinh nghiệm: 21 năm

Nhân Viên Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng

Phạm Thúy Hiền

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm